WhatsApp ગ્રુપ Join Now
Telegram ચેનલ Join Now

10th Pass Constable Job 2023: 10 પાસ માટે કોન્સ્ટેબલની સરકારી નોકરીનો મોકો

10th Pass Constable Job 2023:શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે તમારા માટે ખુશખબર લઈને આવ્યા છીએ કારણ કે ધોરણ 10 પાસ માટે કોન્સ્ટેબલની સરકારી નોકરી મેળવવાની સુવર્ણ તક આવી ગઈ છે તો અમારી તમને વિનતી છે કે તમે આ લેખને અંત સુધી જરૂર વાંચજો અને જેમને નોકરીની ખુબ જરૂર હોય તેમને આ પોસ્ટ શેર કરજો.

10th Pass Constable Job 2023

સંસ્થાનું નામ સશાસ્ત્ર સીમા બળ
અરજી કરવાનું માધ્યમ ઓનલાઈન
નોકરી સ્થળ ગુજરાત
નોટીફિકેશનની તારીખ 21 ઓક્ટોમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની શરૂઆતની તારીખ 21 ઓક્ટોમ્બર 2023
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 20 નવેમ્બર 2023

પોસ્ટનુ નામ

નોટિફિકેશનમાં જણાવ્યા મુજબ સશાસ્ત્ર સીમા બળ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (જનરલ ડયુટી)ની પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   NIACL Recruitment 2024: Government company New India Assurance has announced the recruitment for 300+ posts

ખાલી જગ્યા

જાહેરાતમાં આપેલ માહિતી અનુસાર સશાસ્ત્ર સીમા બળની આ ભરતીમાં કોન્સ્ટેબલ (જનરલ ડયુટી)ની 272 જગ્યા ખાલી છે.

પગારધોરણ

SSBની આ ભરતીમાં પસંદગી પામ્યા બાદ તમને વિભાગ દ્વારા માસિક રૂપિયા 21,700 થી લઈ 69,100 સુધી પગારધોરણ ચુકાવવામાં આવશે.

લાયકાત

મિત્રો,સશાસ્ત્ર સીમા બળની આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે શેક્ષણિક લાયકાત 10 પાસ મંગાવામાં આવી છે અન્ય લાયકાતો માટે જાહેરાત અવશ્ય વાંચવી.

પસંદગી પ્રક્રિયા

સશાસ્ત્ર સીમા બળની આ ભરતીમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ ઉમેદવારની નીચે મુજબની પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવશે.

 • લેખિત પરીક્ષા
 • શારીરિક કસોટી
 • પુરાવાઓની ચકાસણી

વયમર્યાદા

 • ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ
 • વધુમાં વધુ 23 વર્ષ
 • સરકારશ્રીના નિયમો અનુસાર આરક્ષિત કેટેગરીના ઉમેદવારોને વયમર્યાદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહેશે.
આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   OIL India Recruitment 2024

અરજી ફી

SSBની ભરતીમાં અરજી કરવા માટે એસ.સી, એસ.ટી, મહિલા, પી.ડબલ્યુ.બી.ડી, ઈ.ડબલ્યુ.એસ તથા એક્સ-સર્વિસમેન એ કોઈ અરજી ફી ચુકવવાની જરૂર નથી જયારે અન્ય તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી પેટે રૂપિયા 100 ચૂકવવાના રહેશે.

અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

 • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
 • સહી
 • આધારકાર્ડ / ચૂંટણી કાર્ડ / ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ
 • અભ્યાસની માર્કશીટ
 • જાતિનો દાખલો
 • લિવિંગ સર્ટિફિકેટ (એલ.સી)
 • તથા અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો

મહત્વની તારીખ

 • ફોર્મ ભરવાની શરૂઆતની તારીખ : 21/10/2023
 • ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ : 20 નવેમ્બર 2023

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • સૌપ્રથમ નીચે આપેલી લિન્કની મદદથી જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો અને અરજી કરવા માટે તમે યોગ્ય છો કે નહિ તે ચેક કરો.
 • હવે સશાસ્ત્ર સીમા બળ ની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ssb.gov.in/ વિઝીટ કરો.
 • અહીં તમને વેબસાઈટ ના ઉપરના ભાગમાં “Recruitment” નો ઓપ્શન જોવા મળશે.
 • તેની નીચે તમામ પોસ્ટ જોવા મળશે. તમે જે પોસ્ટ ઉપર અરજી કરવા માંગો છો તેની સામે આપેલ “Apply” ના બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સંપૂર્ણ વિગતો ભરો તથા તમામ જરૂરી પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજ અપલોડ કરો.
 • હવે ઓનલાઇન ફી ની ચુકવણી કરો.
 • હવે ફોર્મ ફાઇનલ સબમિટ કરો.
 • ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ હવે આ ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
 • આ રીતે તમારું ફોર્મ સફળતાપૂર્વક ભરાઈ જશે
આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   Army SSC Tech Entry 2024: 381 Vacancy, Apply Online

અરજી કરવા માટે જરૂરી લીંક

નોકરીની જાહેરાત વાંચવા માટે Click here
અરજી કરવા માટે Click here
સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવા માટે Click here

Leave a Comment